ดอยคำ ร่วมสัมมนาประจำปี TBCSD Annual Event 2022 เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดอยคำ ร่วมสัมมนาประจำปี TBCSD Annual Event 2022 เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยฅนดอยคำ เข้าร่วมงานประชุม Council and Associates และงานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD Annual Event 2022) ที่จัดขึ้นโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) ซึ่งบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิก TBCSD ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน TBCSD ปี 2565 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงบทบาทขององค์กรพันธมิตร และองค์กรสมาชิก TBCSD ในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business) เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำสู่ความยั่งยืน”  จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ บรรยายพิเศษจาก ผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กร ได้แก่ EGAT, SCG, PTT

โอกาสนี้ องค์กรพันธมิตร และองค์กรสมาชิก TBCSD ได้ร่วมพิธีแสดงความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือภาคธุรกิจไทย

สำหรับ “ดอยคำ” เป็นองค์กรสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 เพื่อแสดงจุดยืนของการดำเนินธุรกิจที่พร้อมก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business) เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook Live : https://fb.watch/h8ibFlLkXu/?mibextid=MjVQA0