นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงชุม และสมาชิกกลุ่มเกษตรของดอยคำ เข้าชมโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช (LAB) และโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงชุม และสมาชิกกลุ่มเกษตรของดอยคำ เข้าชมโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช (LAB) และโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านม่วงชุม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรของดอยคำ เข้าชมโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช (LAB) และโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาว ศิรินภา ไชยพล ผู้จัดการแผนกนวัตกรรมเกษตร (LAB) พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ได้บรรยายเกี่ยวกับการผลิตต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รีปลอดโรค พันธุ์พระราชทาน 80 ตั้งแต่ขั้นตอนการรับต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากห้องแล็บ ไปจนถึงการปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ อีกทั้งยังมีการพาเยี่ยมชมพื้นที่แปลงเกษตร ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกเกษตรกรดอยคำ ที่ใช้ต้นไหลสตรอว์เบอร์รีจากดอยคำในการปลูกทั้งหมด