ดอยคำ สนับสนุนการสร้างสรรค์นักธุรกิจยั่งยืนภายใต้ศาสตร์พระราชาใน โครงการพอแล้วดี The Creator

ดอยคำ สนับสนุนการสร้างสรรค์นักธุรกิจยั่งยืนภายใต้ศาสตร์พระราชาใน โครงการพอแล้วดี The Creator

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมงาน “สรุปผลงานโครงการพอแล้วดี ปี 2565  และแผนงานปี 2566” โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator เป็นผู้นำเสนอพร้อมบอกเล่าการเดินทางของโครงการฯ

โอกาสนี้ ดอยคำ ได้ส่งมอบกระถางต้นไม้รักษ์โลก ผลิตจากกล่อง UHT ที่ผ่านกระบวนการแกะ ล้าง เก็บ จำนวน 86 ชิ้น หนึ่งในผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่ง จากกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตระหนักเรื่องการจัดการขยะจากกล่อง UHT ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

ภายในงานจะมี ตลาดนัดภายใต้คอนเซ็ปต์ 1+1= 3 “ยิ่งให้ยิ่งได้” นำเสนอการสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการออกร้านของนักธุรกิจ พอแล้วดี The Creator กว่า 30แบรนด์ยั่งยืน รวมถึงการสัมมนาที่ชวนคุยเรื่องการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ในหัวข้อ Sustainable Fashion, Sustainable Food และ Sustainable Tourism

สำหรับ พอแล้วดี The Creator เป็นโครงการที่ตั้งใจพัฒนานักธุรกิจไทย ภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคมและโลกแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดอยคำ พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพลักดันนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้สานต่อศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมควบคู่กันไปอย่างสมดุล