“ดอยคำ” ศึกษาดูงาน องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (TQC Plus) ณ โรงพยาบาลพญาไท 2

“ดอยคำ” ศึกษาดูงาน องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (TQC Plus) ณ โรงพยาบาลพญาไท 2

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย คณะผู้บริหารพร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมใจกันมาศึกษาดูงานภายนอก ซึ่งจัดโดย ฝ่ายโครงการพิเศษ เพื่อให้ฅนดอยคำศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น Thailand Quality Class Plus : TQC Plus (People 2021) ณ โรงพยาบาลพญาไท 2

โอกาสนี้ นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายเส้นทางการบริหารงานเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ โดยฅนดอยคำได้แบ่งทีมเรียนรู้ระบบงานในองค์กรของโรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เป้าหมายการเป็น 1 ในองค์กรไทย ที่ได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ในปี พ.ศ.2567