“ดอยคำ” ขอเชิญร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

“ดอยคำ” ขอเชิญร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดทำ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” มีวัตถุประสงค์พัฒนาวัดของชุมชน ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคที่ถูกสุขลักษณะ เป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจ และพื้นที่จัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชุมชน

บริษัทฯ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม กฐินดอยคำ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผ่านการร่วมบริจาคเงิน เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคให้แก่วัด ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

  • วัดทุ่งจำลอง จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
  • วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565
  • วัดนางอย จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

โดยท่านสามารถบริจาคได้โดยการโอนเข้าบัญชี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 1693057638 หรือบริจาคผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และร้านดอยคำทุกสาขา

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีโปรดนำส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ให้ถูกต้องชัดเจน มายังอีเมล katin@doikham.co.th หรือแจ้งข้อมูลผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง

เกร็ดความรู้กฐิน

 ตอนที่ 1 ความหมายของ ″กฐิน″

ตอนที่ 1 ความหมายของ ″กฐิน″

 ตอนที่ 2 ความเป็นมาของกฐิน

ตอนที่ 2 ความเป็นมาของกฐิน

 ตอนที่ 3 ผ้ากฐิน

ตอนที่ 3 ผ้ากฐิน

 ตอนที่ 4 อานิสงฆ์กฐิน

ตอนที่ 4 อานิสงฆ์กฐิน

 ตอนที่ 5 เครื่องอัฐบริขาร

ตอนที่ 5 เครื่องอัฐบริขาร

 ตอนที่ 6 ผู้ประสงค์จะทอดกฐินจะทำอย่างไร

ตอนที่ 6 ผู้ประสงค์จะทอดกฐินจะทำอย่างไร

 ตอนที่ 7 ผ้าไตรจีวรจากขวดพลาสติก PET รีไซเคิล

ตอนที่ 7 ผ้าไตรจีวรจากขวดพลาสติก PET รีไซเคิล

 ตอนที่ 8 กำหนดการทอดกฐิน

ตอนที่ 8 กำหนดการทอดกฐิน