“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

พระผู้ทรงก่อตั้ง “ดอยคำ” ด้วยพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมใจกันทำความดี จัดกิจกรรมจิตอาสา “5 ส. เพื่อเรา-เพื่อชุมชน ปี 2565” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี

ขณะที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้ประกอบพิธีทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ และทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ

“ดอยคำ” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ สำนักงานใหญ่ และร่วมกับชุมชนซอยสมประสงค์ 5

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่
ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์  พร้อมด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำห้วยข้างโรงงานหลวงฯ โอกาสนี้ นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ตัวแทนโรงงานหลวงฯ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับทางอำเภอฝาง ณ ศาลเจ้าฝาง

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย
นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยพระราชทานป่าซาง ชาวบ้านและชุมชนบ้านป่าห้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา “5 ส. เพื่อเรา-เพื่อชุมชน ปี 2565” บริเวณโดยรอบโรงงานหลวงฯ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร
นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ และชาวบ้านนางอย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ อาคารสำนักงาน (ร้านภูคำ)