ดอยคำ ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” 3 มิ.ย. 2567

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” 3 มิ.ย. 2567

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 อีกด้วย

  • สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชุมชนบ้านยาง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 9 รูป ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า จำนวน 80 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง และต้นหว้า ณ บริเวณศูนย์เรียนด้านสิ่งแวดล้อม และลานเอนกประสงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นายรักษ์พล ไชยหมื่น ผู้จัดการอาวุโสแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนป่าห้า เจ้าหน้าที่รพ.สต.พระราชทานป่าซาง และชุมชนบ้านป่าห้า ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าห้า (วัดเบญจพัฒนามงคล) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ จำนวน 46 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นพะยอม และต้นหว้า ณ พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านป่าห้า
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับกำนันตำบลเต่างอย ชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ทำบุญตักบาตร ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน บ้านนางอย ปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ณ พื้นที่สาธารณะบ้านนางอย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร