โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ สร้าง “ฝายดอยคำ” ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ สร้าง “ฝายดอยคำ” ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้าง “ฝายดอยคำ” จำนวน 4 ตัว ณ พื้นที่ชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ

การสร้าง “ฝายดอยคำ” สร้างขึ้นเพื่อชะลอการไหลของน้ำ เป็ฯการแก้ปัญหาอุทกภัย รวมถึงเป็นการเพิ่มความชื้นให้ชั้นดินบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าจากความแห้งแล้ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

  • ชุมชนบ้านยาง
  • ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 310 กองกำลังผาเมือง
  • กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมผาดำ หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นับเป็นความ “ร่วมแรงร่วมใจ” ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ชุมชนบ้านยาง ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ