ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน มอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสกลนคร แทนความห่วงใย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล ให้แก่หน่วยงานดังนี้

  1. โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย : มอบให้จำนวน 9,600 แคปซูล โดยมี นายธนกร ปากองวัน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ
  2. สถานีอนามัยพระราชทานตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย : มอบให้จำนวน 4,800 แคปซูล โดยมี นางสินาพร จันทร์ปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ : มอบให้จำนวน 4,800 แคปซูล โดยมี นางสาวขวัญดารินทร์ พงค์จาย นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล ให้แก่ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 9,600 แคปซูล) โดยมี นางสาวศันสนีย์ แก้วเวียน หัวหน้าสำนักงาน โรงพยาบาลฝาง เป็นตัวแทนรับมอบ

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าทีและพนักงาน มอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนปลาโหล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (จำนวน 9,600 แคปซูล) โดยมี นาง ธัชวรรณ ดลรุ่ง รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านโพนปลาโหล เป็นผู้รับมอบ