“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ไทยนิวส์” ก้าวสู่ปีที่ 4

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ไทยนิวส์” ก้าวสู่ปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบหมายให้ นางสาวศุภานัน สู้ณรงค์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรภายใน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ไทยนิวส์” ก้าวเข้าสู่ปีที 4 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 1 โดยมี นายปิยวิทย์ ดำรงสัตย์ กรรมการผู้จัดการ ไทยนิวส์ เป็นผู้รับมอบ