ดอยคำ ร่วมงาน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย “ความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ดอยคำ ร่วมงาน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย “ความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน”

วันที่ 23​ มกราคม พ.ศ. 2567 ฅนดอยคำ ร่วมงาน “ความยั่งยืนของ บรรจุภัณฑ์เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” (Packaging Sustainability Symposium: Embracing the Circular Economy) โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะนายกสมาคมอุตสหกรรมเครื่องดื่มไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Regency Ballroom ชั้น 5 โรงแรม Hyatt Rgency กรุงเทพมหานคร

โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “กรอบนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน และประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” พร้อมอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติการประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ (LCA) เพื่อการจัดการของผู้ผลิตอย่างยั่งยืนการพัฒนาร่างกฎหมาย เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

อีกทั้ง เป็นการเสวนาให้ข้อมูลความรู้สำหรับองค์กรต่างๆ นำไปปรับใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป