บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล “2020 Thailand’s Most Admired Brand” จาก นิตยสาร BrandAge ๓ ปีซ้อน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล “2020 Thailand’s Most Admired Brand” จาก นิตยสาร BrandAge ๓ ปีซ้อน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล “2020 Thailand’s Most Admired Brand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ในหมวด “อาหารและเครื่องดื่ม” กลุ่ม “น้ำผักและผลไม้พร้อมดื่ม”
โดยมี นางศิริพร มาธนชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการตลาด เป็นผู้แทนรับรางวัล ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว