ดอยคำ สนันสนุนโครงการภาพวาดระบายสีเยาวชนและโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓

ดอยคำ สนันสนุนโครงการภาพวาดระบายสีเยาวชนและโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนการจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน “ฮอร์ส อะวอร์ด” และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม “นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด” ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทนานมี ต่อเนื่องเป็นปี ๓ โดยมุ่งหวังกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่เกิดความสนใจ และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตั้งแต่เยาวชน รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านศิลปะของกลุ่มศิลปินและประชาชนทั่วไป

โอกาสนี้ ได้ส่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนชมผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมรับโล่ที่ให้กับผู้สนับสนุนในครั้งนี้ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่แก่ผู้สนับสนุน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับภาพผลงานศิลปะจากรางวัลสนับสนุนพิเศษ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ชื่อผลงาน บ้านฉัน โดย นางสาวปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ นักศึกษา ชั้นปีที่ ๕ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ระลึก