ดอยคำ ดีเดย์ “มกราบอกลาถุง” ประกาศงดใช้ “ถุงพลาสติก” สู่การเป็นสังคมปลอดขยะ

ดอยคำ ดีเดย์  “มกราบอกลาถุง” ประกาศงดใช้ “ถุงพลาสติก” สู่การเป็นสังคมปลอดขยะ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี งดแจกถุงพลาสติก ร่วมสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนลูกค้าดอยคำทุกท่าน งดใช้ถุงพลาสติก และเปลี่ยนมาใช้  ถุงผ้าทดแทน หรือเตรียมแก้วน้ำมาเอง เมื่อมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ร้านดอยคำทุกสาขา โดยขอความร่วมมือ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ พลาสติกในทะเล ภาวะโลกร้อน และช่วยลดขยะที่ย่อยสลายยากและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดอยคำ ขอเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทยขับเคลื่อนสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ      (Zero Waste Society)

โดยทาง “ดอยคำ” ได้เตรียมรับมือรองรับด้วยการหาวัสดุทดแทน อาทิ ถุงผ้าผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,กล่องกระดาษ จากการใช้ใส่ผลิตภัณฑ์ดอยคำ นำมาใช้ซ้ำ เตรียมไว้บริการสำหรับลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คาดว่าการงดแจกถุงพลาสติก จะทำให้ลดปริมาณขยะของประเทศไทยได้อย่างมาก #เกษตรเพื่อชุมชนผลิตผลเพื่อคนไทย#ดอยคำ#1มกราบอกลาถุง