ดอยคำ รับซื้อพลัมจากดอยแม่สลอง มาทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ดอยคำ รับซื้อพลัมจากดอยแม่สลอง มาทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการซื้อพลัมจากดอยแม่สลอง ผ่านทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) หรือ สวพส. ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย เพื่อใช้ในการทดลองและพัฒนา ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ จนเกิดการรับซื้อที่ยั่งยืนต่อไป