ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม 3 เหล่าทัพ

ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม 3 เหล่าทัพ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และนายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ส่งต่อความห่วงใยมอบผลิตภัณฑ์ดอยคำแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม 3 เหล่าทัพ ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 อย่างมาก

โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

โดยมี น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา รอง ผอ.ศปพ.พอ./ผอ.ฝ่ายแพทย์ รพ.สนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และพล.อ.ต.วิสุทธิ์ สมภักดี ผอ.สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลสนามกองทัพบก
(เกียกกาย)

โดยมี พ.อ.สุภร สัมมา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กองการสงเคราะห์ และพ.อ.เสริมศักดิ์ หงษ์จินดา แพทย์ประจำโรงพยาบาลสนาม เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ

โดยมี พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันท์ ผอ.ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และน.ท.หญิง นงลักษณ์ บุญภิรมย์ หัวหน้าแผนกสูทกรรม เป็นผู้รับมอบ