“ดอยคำ” ส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุภาพ เพื่อเป็นตัวแทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง

“ดอยคำ” ส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุภาพ เพื่อเป็นตัวแทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตระหนักถึงการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์แทนความห่วงใย ในพื้นที่ใกล้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง
ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกันมอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ตราดอยคำให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลฝาง
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย โดยมี คุณธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกันมอบเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ดอยคำให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม) และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร โดย คุณยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกันมอบเครื่องดื่มพร้อมผลิตภัณฑ์ดอยคำ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเต่างอย
“ดอยคำ” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพอันดีเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้