ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ว่าฯ กทม แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกรุงเทพมหานคร

ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ว่าฯ กทม แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ–6 พฤษภาคม  — บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการทำงานอย่างหนักของทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และจิตอาสา

จากสถานการณ์ในขณะนี้ ดอยคำ ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยคุณชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และคุณชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารในการมอบ เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดอยคำเพื่อสุขภาพ อาทิ น้ำมะม่วง 98%, น้ำมัลเบอร์รี่ 50%, เครื่องดื่มสมูทตี มะม่วงผสมเสาวรส, น้ำฟักข้าวและน้ำผลไม้รวม 60% ผสมน้ำผึ้ง “ฮันนีแก็ก” ซึ่งทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์มีวิตามินซีสูง จำนวนทั้งสิ้น 3,240 กล่อง และบ๊วยหวานอบนุ่ม จำนวน 540 ห่อ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 138,840 บาท ให้กับพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง

สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ “ดอยคำ” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพอันดีพร้อมกำลังใจ ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถึงผู้ป่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้