ดอยคำ ร่วมงาน ครบรอบ 15 ปี สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

ดอยคำ ร่วมงาน ครบรอบ 15 ปี สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด คณะผู้บริหาร และฅนดอยคำ เข้าร่วมงาน ครบรอบวาระการสถาปนาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 15 ปี ภายใต้แนวคิด Growing Sustainably Together” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ซึ่งบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ภายในงานมีการนำเสนอบอกเล่ายุทธศาสตร์ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งเทรนด์เครื่องดื่มที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ “ความยั่งยืน” ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนชี กรุงเทพ สุขุมวิท

ภายในงานพบกับการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินไทยสู่ความยั่งยืน” โดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหัวข้อ “ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม” โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรยายพิเศษต่างๆ ที่น่าสนใจจากผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์กร