ดอยคำ สนับสนุนเยาวชนไทย ผ่าน X CAMPUS ADS IDEA CONTEST 2022

ดอยคำ สนับสนุนเยาวชนไทย ผ่าน X CAMPUS ADS IDEA CONTEST 2022

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับมอบโล่ที่ระลึก ในฐานะแบรนด์ผู้สนับสนุนกิจกรรม X Campus Ads Idea Contest 2022 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) รวมไปถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลายๆ อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ

ทั้งนี้มีทีมนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 757 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมี 67 ทีม ที่ได้เลือกทำคลิปวิดีโอแบรนด์ดอยคำ ภายใต้โจทย์ “แมลงน้อยดอยคำ” และมี 1 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ได้แก่ทีม E-YANG จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผลงานรอบตัดสิน จัดขึ้น ณ ห้อง Jubilee A-B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

สามารถรับชมคลิปวิดีโอจากทีม E-YANG ได้ที่ https://bit.ly/3Bh7KpV