ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” และ “เครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว” แก่ สภากาชาดไทย ในสถานการณ์โควิด – 19

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” และ “เครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว” แก่ สภากาชาดไทย ในสถานการณ์โควิด – 19

 

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และนางสาวธนัญญ์พร วิทยากิตติพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” และ “เครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว” มูลค่ารวม 453,024.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันยี่สิบสี่บาทถ้วน) ให้กับสภากาชาดไทย โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ผู้ป่วยโควิด – 19 ของสภากาชาดไทย