โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565 โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นการเสริมสิริมมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันสงกรานต์

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยแบ่งออกเป็น 2 จุดสรงน้ำพระ คือ ภายในโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มดอยคำไปมอบ ให้แก่ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย

นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชน ณ หมู่บ้านป่าห้า เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความเคารพนอบน้อม ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวนีปี๋ใหม่เมือง) 2565

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

นอกจากนี้ ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม 5 ส ร่วมใจทำความสะอาด พื้นที่บริเวณภายในและรอบโรงงานหลวงฯ ให้มีความสวยงาม และสะอาดตา