“ดอยคำ” ร่วมโครงการ Plastic Disclosure Project (PDP) เดินหน้าจัดการและลดพลาสติก ภายใต้โปรแกรมรักษาสิ่งแวดล้อมของ UN-EP

“ดอยคำ” ร่วมโครงการ Plastic Disclosure Project (PDP) เดินหน้าจัดการและลดพลาสติก ภายใต้โปรแกรมรักษาสิ่งแวดล้อมของ UN-EP

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับหนังสือรับรองในการเข้าร่วมโครงการ Plastic Disclosure Project (PDP) เพื่อการจัดการพลาสติกและการลดของเสีย ลดพลาสติกฟุตพริ้นท์ จากสมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) หรือ SWAT ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Environment Programme (UN-EP)

โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มีหน้าที่ประสานงานการตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกสหประชาชาติ  ก่อตั้งขึ้นโดย Maurice Strong ผู้อํานวยการคนแรก หลังจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ในเมืองสตอกโฮล์ม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2515 เป้าหมายเพื่อเป็นผู้นําส่งมอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโซลูชั่นในหลากหลายประเด็น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการระบบนิเวศทางทะเลและภาคพื้นดิน การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว องค์กรยังพัฒนาข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เผยแพร่และส่งเสริมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและช่วยให้รัฐบาลแห่งชาติของสมาชิกบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นไปตามที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เดินหน้าในการมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) เสมอมา

สำหรับโครงการ Plastic Disclosure Project (PDP) เป็นการขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายให้เปิดเผยกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ และการจัดการพลาสติกและขยะพลาสติก โดยจัดทำแบบสอบถามสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลาสติก ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจะทำให้ผู้ลงทุนรวมถึงตัวบริษัทฯ เริ่มคิดทบทวนถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตโดยการออกแบบใหม่และลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ เพื่อที่จะช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดขยะและลดผลกระทบต่อสุขภาพ

“ดอยคำ” พร้อมมีส่วนร่วมในการจัดการวงจรการใช้พลาสติก ตั้งแต่การออกแบบ การใช้ การลดของเสีย ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์กร เพื่อความยั่งยืน