ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบน้ำผลไม้เข้มข้น และน้ำดื่มดอยคำ กิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล”

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบน้ำผลไม้เข้มข้น และน้ำดื่มดอยคำ กิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำโรงงานฯ มอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้น และน้ำดื่มดอยคำ ให้กับโรงเรียนบ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

โดยผลิตภัณฑ์ที่มอบ ได้แก่

– ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มดอยคำ ขนาด 350 มล.

– ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้น ขนาด 500 มล.

– ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้น ขนาด 5,000 มล.

สำหรับ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังเป็นการทำให้ธรรมชาติจัดการตัวเอง โดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน