โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งของดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งของดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

วานนี้ (วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบน้ำดื่มดอยคำ จำนวน 180 ขวด และน้ำกระเจี๊ยบเข้มข้นจำนวน 16 แกลลอน

โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดอยคำได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานกิจกรรมหมู่บ้านบ้านยาง พร้อมสนับสนุนมอบน้ำดื่มดอยคำ จำนวน 180 ขวด และอาหารให้กับประชาชนที่ร่วมงาน “RunForUnity : วิ่งรวมใจไทยเป็น ๑ รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ในโครงการ Park Run THAILAND เนื่องในวันดินโลก วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าห้า นอกจากนี้ได้มีการมอบยาฟ้าทะลายโจรสกัดแบบแคปซูล จำนวน 2,400 แคปซูล ให้กับสถานีอนามัยพระราชทาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมเป็นเจ้าภาพชุดเครื่องสังฆทาน จำนวน 10 ชุด ณ วัดศิริมังคละเต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร