“ดอยคำ” นำเสนอเรื่อง “ผลิตอย่างไร..? ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

“ดอยคำ” นำเสนอเรื่อง “ผลิตอย่างไร..? ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย สำนักตรวจสอบภายใน นำเสนอเอกสารควบคุมภายในปี 2564 ฉบับที่ 3 เรื่อง “ผลิตอย่างไร..? ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” เป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบที่ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตของ “ดอยคำ”