กิจกรรม Peek A Boo!! ตามหาผลิตภัณฑ์ “ครอบครัวมะเขือเทศดอยคำ”

กิจกรรม Peek A Boo!! ตามหาผลิตภัณฑ์ “ครอบครัวมะเขือเทศดอยคำ”