ปี 2564 “ดอยคำ” ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ปี 2564 “ดอยคำ” ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

วานนี้ (1 ธันวาคม พ.ศ.2564) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฅนดอยคำ ได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2564 (TBCSD Annual Event 2021) : Vision 2050 ผ่านระบบ Online Event ซึ่งจัดโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD)

ภายในงานได้มีการปาฐกถาเกี่ยวกับบทบาทภาคเอกชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โอกาสสำคัญนี้ “ดอยคำ” ได้เปิดตัวในฐานะองค์กรสมาชิกใหม่ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ปี พ.ศ.2564 เพื่อแสดงจุดยืนของการดำเนินธุรกิจที่พร้อมก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

นับเป็นอีกก้าวของมิติด้านความยั่งยืนของ “ดอยคำ”