ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบยาฟ้าทะลายโจร และน้ำดื่มดอยคำ แทนความห่วงใย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบยาฟ้าทะลายโจร และน้ำดื่มดอยคำ แทนความห่วงใย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มอบยาฟ้าทะลายโจรสกัดแบบแคปซูล ซึ่งมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล โดยสารดังกล่าวเป็นสารสำคัญในการบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ พร้อมน้ำดื่มดอยคำ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 แก่พื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ โดยมอบยาฟ้าทะลายโจรสกัดแบบแคปซูล ให้แก่ โรงพยาบาล และศูนย์พักคอย ดังนี้

  • โรงพยาบาลฝาง จำนวน 12,000 แคปซูล
  • โรงพยาบาลสนามฝาง จำนวน 6,000 แคปซูล
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง จำนวน 4,200 แคปซูล

และมอบน้ำดื่มดอยคำ ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 90 ขวด ให้แก่ ศูนย์พักคอย ดังนี้

  • ศูนย์พักคอย โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก จำนวน 90 ขวด
  • ศูนย์พักคอย หมู่บ้านยาง จำนวน 90 ขวด

โรงพยาบาลฝาง

โรงพยาบาลสนามฝาง

รพ.สต.บ้านยาง

ศูนย์พักคอย โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก

ศูนย์พักคอย หมู่บ้านยาง