13 ตุลาคม 2564 “ดอยคำ” น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2564 “ดอยคำ” น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564

พระผู้ทรงก่อตั้ง “ดอยคำ” ด้วยพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี

ขณะที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้ประกอบพิธีทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ และทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ

“ดอยคำ” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี

โรงงานหลวงฯที่ 1 (ฝาง) ถวายอาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดทุ่งจำลอง และทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่า ณ บ้านสันมะกอกหวาน

โรงงานหลวงฯที่ 2 (แม่จัน) ถวายอาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดป่าห้า

โรงงานหลวงฯที่ 3 (เต่างอย) ถวายอาหารเพลพระสงฆ์ และทำความสะอาดวัด ณ วัดนางอย