โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ได้รับใบรับรองให้เป็นโรงงานเพื่อการส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ระบบ GMP จากกรมปศุสัตว์

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ได้รับใบรับรองให้เป็นโรงงานเพื่อการส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ระบบ GMP จากกรมปศุสัตว์

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรับรองให้เป็นโรงงานเพื่อการส่งออกระบบ GMP (โรงงานใหม่) (OFFICIAL EXPORT ESTABLISHMENT CERTIFICATE) Veterinary Public Health (H) No.32 [VPH (H). 32] ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ “น้ำผึ้งดอยคำ“ จากคณะกรรมการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

สำหรับ “น้ำผึ้งดอยคำ” เป็นน้ำผึ้งแท้จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงผึ้งคุณภาพดี ควบคุมและเก็บผลผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ ได้เอกลักษณ์ความหอมจากเกสรดอกลำไย รสหวานละมุน

ปัจจุบัน “ดอยคำ” มีผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง ได้แก่ น้ำผึ้งแท้ ๑๐๐ % จากเกสรดอกลำไย น้ำผึ้งผสมมะนาว น้ำผึ้งผสมเก๊กฮวย น้ำผึ้งผสมขิง น้ำผึ้งผสมส้ม น้ำผึ้งผสมอบเชย

ดูรายละเอียด “น้ำผึ้งดอยคำ” เพิ่มเติม ได้ที่ https://www.doikham.co.th/product-category/น้ำผึ้ง/