ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

จำนวนกล่อง “แกะ ล้าง เก็บ” ประจำปี ๒๕๖๓

857063

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”
กล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม มีมูลค่า ๑ บาท

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงปัญหา “ขยะ” เราจึงลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบ Circular Economy เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต ใช้แล้วทิ้ง เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดอยคำ กล่าวว่า “การจัดการขยะถูกมองว่าเป็น เรื่องยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ “ดอยคำ” มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างขยะขึ้นมา จึงเป็นที่มาของโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” กับกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ”

โดยนำกล่องเปล่ายูเอชที ดอยคำ มา แกะ ล้าง เก็บ แลกรับส่วนลดที่หน้าร้านดอยคำทุกสาขา เพื่อรวบรวมส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จนกลายเป็น “แผ่นอีโคบอร์ด” นำมาขึ้นรูปแบบเป็น “พาเลทไม้เทียม”กลับมาใช้ในโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง “กรวยจราจร” มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ยังมอบกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ให้โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งปริมาณกล่องน้ำผลไม้ดอยคำทุก ๑,๐๐๐ กล่อง จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง ๙๐๐ กิโลกรัม และสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ๑๕๐ ตารางเมตร

สามารถร่วมกิจกรรมได้เพียงนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ดอยคำ  ทุกขนาด ๒๐๐ มล. ๕๐๐ มล. และ ๑,๐๐๐ มล. มาแกะ ล้าง และเก็บ และนำมาเป็นส่วนลด ทุกขนาด มีมูลค่า ๑ บาท ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา (จำกัดส่วนลดเพิ่มสูงสุด ๕ บาท  ต่อ ๑ ใบเสร็จ โดยใบเสร็จมีมูลค่า ๑๒๐ บาทขึ้นไป)  ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิธีการแกะล้างเก็บ

 

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook:doikhamfp
Line:@doikhamfp
Instagram:doikhamfp

จำนวนกล่องแกะล้างเก็บตลอดโครงการได้ที่
www.doikham.co.th/pr-news-158

เส้นทางแกะล้างเก็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข
๑.โปรโมชันนี้เฉพาะกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ดอยคำ ทุกขนาดที่ แกะ ล้าง เก็บ แล้ว เท่านั้น
๒.แสดงกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ดอยคำ ที่ “แกะ ล้าง เก็บ” เมื่อชำระเงิน โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็ฯเงินสดได้
๓.กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ดอยคำ ทุกขนาด มูลค่า ๑ บาท โดยจำกัดส่วนลดเพิ่มสูงสุด ๕ บาท ต่อ ๑ ใบเสร็จ โดยใบเสร็จมีมูลค่า ๑๒๐ บาทขึ้นไป ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา
๔.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า