ดอยคำ ใส่ใจลูกค้า รักษามาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดอยคำ ใส่ใจลูกค้า รักษามาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความใส่ใจสุขภาพของคุณลูกค้าและความสำคัญของมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

ทางร้านดอยคำขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่าน ดังนี้

  1. วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ก่อนเข้ารับบริการ
  2. ทางร้านขออนุญาตงดให้บริการ แก่ลูกค้าที่อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
  3. ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับบริการภายในร้าน
  4. งดรับประทานอาหารระหว่างรับบริการ
  5. ขอความร่วมมือ งดผู้ติดตามเข้ามานั่งรอภายในร้าน เพื่อลดความแออัด และรักษาระยะห่าง

สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำ ช่องทางออนไลน์ได้แล้วที่

Line my shop : https://shop.line.me/@327dsjbd

Shopee : http://bit.ly/2A82d5e

Lazada : http://bit.ly/37lbw0T

Thehub : https://bit.ly/32vqi3D