ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

จำนวนกล่อง “แกะ ล้าง เก็บ”

857,063

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”
กล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม มีมูลค่า ๑ บาท

“ดอยคำ” ตระหนักถึงปัญหา “ขยะ” เราจึงลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบ Circular Economy เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต ใช้แล้วทิ้ง เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) จึงเป็นที่มาของ โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ในกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ โดยนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล นำมาขึ้นรูปแบบเป็น “พาเลทไม้สังเคราะห์ดอยคำ”กลับมาใช้ในโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง และนำมาขึ้นรูปเป็น “กรวยจราจร” มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ และมอบกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ให้โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งปริมาณกล่องน้ำผลไม้ดอยคำทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม สามารถลดการตัดต้นไม้ใหญ่ได้ถึง ๒๔ ต้น ช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศได้ถึง ๑๑๒ กิโลกรัม
สามารถร่วมกิจกรรมได้เพียงนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ดอยคำ ขนาด ๒๐๐ มล. ๕๐๐ มล. และ ๑,๐๐๐ มล. มาแกะ ล้าง เก็บ และนำมาเป็นส่วนลด ทุกขนาด มีมูลค่า ๑ บาท ที่ร้านดอยคำ
ทุกสาขา (จำกัดส่วนลดเพิ่มสูงสุด ๕ บาท ต่อ ๑ ใบเสร็จ โดยใบเสร็จมีมูลค่า ๑๒๐ บาทขึ้นไป) ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิธีการแกะล้างเก็บ

 

 

 

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook:doikhamfp
Line:@doikhamfp
Instagram:doikhamfp

เส้นทางแกะล้างเก็บ

เงื่อนไข
๑.โปรโมชันนี้เฉพาะกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ดอยคำ ทุกขนาดที่ แกะ ล้าง เก็บ แล้วเท่านั้น
๒. แสดงกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ดอยคำ ที่ “แกะ ล้าง เก็บ” เมื่อชำระเงิน โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
๓. กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ดอยคำ ทุกขนาด มูลค่า ๑ บาท โดยจำกัดส่วนลดเพิ่มสูงสุด ๕ บาท ต่อ ๑ ใบเสร็จ โดยใบเสร็จมีมูลค่า ๑๒๐ บาทขึ้นไป ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา
๔. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า