พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร พร้อมใจกันเตรียมสุขภาพร่างกายเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยต่อครอบครัวและสังคม ณ โรงพยาบาลเต่างอย ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

ดอยคำ จับมือชุมชนบ้านยาง ซ่อมแซม “ฝายชะลอน้ำดอยคำ” อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยคำ จับมือชุมชนบ้านยาง ซ่อมแซม “ฝายชะลอน้ำดอยคำ” อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ร่วมกับชุมชนบ้านยาง ช่วยกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ป่าหลังหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ ได้นำไม้ไผ่ วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสานเพื่อชะลอน้ำไว้ ซึ่งการสร้างฝาย เป็นการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ และสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคได้

พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันเตรียมสุขภาพร่างกายเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยต่อครอบครัวและสังคม ณ โรงพยาบาลฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ ดอยคำมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยและห่วงใยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านปลอดภัย