ดอยคำ สนับสนุนความยั่งยืนผ่าน SB’2021 ASIA PACIFIC

ดอยคำ สนับสนุนความยั่งยืนผ่าน SB’2021 ASIA PACIFIC

เพื่อเป็นการสนับสนุนความยั่งยืนในสังคม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนงานประชุม CIRCULAR & LOCAL ECONOMY WORKSHOP, SB’2021 ASIA PACIFIC ภายใต้แนวคิด Regenerative Brands. Better Future เน้นการปรับตัวของธุรกิจเพื่อก้าวสู่มิติใหม่ ที่จะนําพาทุกคนทุกส่วนในสังคม ไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ซึ่งนับเป็นครั้งแรกกับงานประชุมแบบ Hybrid ของชุมชนแบรนด์ยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แปซิฟิค ที่เกิดจากความร่วมมือของ 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อาคาร ทรู ดิจิตอล พาร์ค สุขุมวิท 101
โดยรูปแบบงานเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่า โดยได้รับเกียรติจากผู้นําทางความคิดระดับโลกมากมาย อาทิ KoAnn Vikoren Skrzyniar (Founder/CEO Sustainable Brands Worldwide), Marc Buckley (UN SDG Advocate), Thomas Kolster (Goodvertising) รวมถึง ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์แนวหน้าของประเทศไทย โอกาสนี้ นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในงานนี้ด้วย

ดอยคำจับมือกระทรวงอุดมศึกษาฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล  ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

ดอยคำจับมือกระทรวงอุดมศึกษาฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดอยคำ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดอยคำ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

“ดอยคำ” ตระหนักถึงปัญหา “ขยะ” เราจึงลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบ Circular Economy เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต ใช้แล้วทิ้ง เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) จึงเป็นที่มาของ โครงการ “รวมพลังสร้างโลกสีเขียว” กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ โดยนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล จนกลายเป็น “แผ่นอีโคบอร์ด” นำมาขึ้นรูปแบบเป็น “พาเลทไม้เทียม” กลับมาใช้ในโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง “กรวยจราจร” มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ และมอบกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ให้โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งปริมาณกล่องน้ำผลไม้ดอยคำทุก ๑,๐๐๐ กล่อง จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง ๙๐๐ กิโลกรัม และสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ๑๕๐ ตารางเมตร

แหล่งเรียนรู้ “รู้รักษ์พอเพียง” โรงเรียนบ้านยาง อำแภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำ

แหล่งเรียนรู้ “รู้รักษ์พอเพียง” โรงเรียนบ้านยาง อำแภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำ

จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำเมื่อปี 2561 ที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์จุดกำเนิดดอยคำเส้นทาง แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้ให้กำเนิดดอยคำ และมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแก่สถานการศึกษาและสถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอฝาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนบ้านยาง เป็นหนึ่งในสถานการศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำ โดยนำมาสร้างแหล่งเรียนรู้ “รู้รักษ์พอเพียง” ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืนตามพระราชดำริของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนร่วมกับดอยคำ

“ดอยคำ” งดรับแก้วส่วนตัวชั่วคราว

“ดอยคำ” งดรับแก้วส่วนตัวชั่วคราว

ดอยคำขอความร่วมมืองดรับแก้วส่วนตัว ชั่วคราว สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการร้านดอยคำทุกสาขา เพื่อความสะอาดปลอดภัย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และงดให้บริการแก้วสำหรับใช้ภายในร้าน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ร้านดอยคำออนไลน์

ซื้อง่าย สะดวกสบาย ส่งตรงถึงบ้าน

Shopee คลิก http://bit.ly/2A82d5e

Lazada คลิก http://bit.ly/37lbw0T

----------------------------------------------

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันพิเศษจากดอยคำได้ที่

FACEBOOK : https://www.facebook.com/DoikhamFP

LINE Official Account : http://bit.ly/2QbPLrC

INSTAGRAM : http://bit.ly/2Q9Ql9y

TWITTER : http://bit.ly/2CvImkg