โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ สร้าง “ฝายดอยคำ” ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ สร้าง “ฝายดอยคำ” ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้าง “ฝายดอยคำ” จำนวน 4 ตัว ณ พื้นที่ชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ

การสร้าง “ฝายดอยคำ” สร้างขึ้นเพื่อชะลอการไหลของน้ำ เป็ฯการแก้ปัญหาอุทกภัย รวมถึงเป็นการเพิ่มความชื้นให้ชั้นดินบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าจากความแห้งแล้ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

ชุมชนบ้านยาง
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 310 กองกำลังผาเมือง
กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมผาดำ หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นับเป็นความ “ร่วมแรงร่วมใจ” ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ชุมชนบ้านยาง ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน มอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ แทนความห่วงใย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล ให้แก่หน่วยงานดังนี้

โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย : มอบให้จำนวน 9,600 แคปซูล โดยมี นายธนกร ปากองวัน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ
สถานีอนามัยพระราชทานตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย : มอบให้จำนวน 4,800 แคปซูล โดยมี นางสินาพร จันทร์ปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ : มอบให้จำนวน 4,800 แคปซูล โดยมี นางสาวขวัญดารินทร์ พงค์จาย นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากนี้ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล ให้แก่ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 9,600 แคปซูล) โดยมี นางสาวศันสนีย์ แก้วเวียน หัวหน้าสำนักงาน โรงพยาบาลฝาง เป็นตัวแทนรับมอบ

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ไทยนิวส์” ก้าวสู่ปีที่ 4

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ไทยนิวส์” ก้าวสู่ปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบหมายให้ นางสาวศุภานัน สู้ณรงค์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรภายใน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ไทยนิวส์” ก้าวเข้าสู่ปีที 4 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 1 โดยมี นายปิยวิทย์ ดำรงสัตย์ กรรมการผู้จัดการ ไทยนิวส์ เป็นผู้รับมอบ

ดอยคำ ศึกษาดูงาน TBCSD Trip ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ดอยคำ ศึกษาดูงาน TBCSD Trip ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางสาวกาญจนา สัตย์ซื่อ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมกิจกรรม TBCSD Trip สัญจรศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ก้าวใหม่ของความท้าทายด้านพลังงานในอนาคต ณ จังหวัดนครราชสีมา

โดยได้เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Powerhouse) และเป็นแบตเตอรี่พลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวมทั้ง ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน และได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ สถานีวิจัยลำตะคอง หน่วยงานในสังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในสมาชิก TBCSD ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกัน ภายใต้แนวคิด "วิถีสีเขียว" นวัตกรรมที่ยั่งยืน และชีวิตสัมพันธ์ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตร และการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9-พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9-พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ได้สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย

สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในพื้นที่ตำบลแม่งอน เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ผูกข้อไม้ข้อมือและรับพรจากตัวแทนผู้อาวุโสในชุมชนบ้านป่าห้า เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบของที่ระลึก ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร : นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบของที่ระลึก ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ 2 เม.ย. 2567

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ 2 เม.ย. 2567

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงงานหลวงอารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ อีกด้วย

สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับ ชุมชนบ้านยาง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 9 รูป ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ พร้อมทำพัฒนาลำห้วยน้ำแม่งอนข้างโรงงานหลวงฯ
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยพระราชทานป่าซาง คณะครูจากโรงเรียนป่าซางดารุณานุสาสน์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านป่าห้า ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด สถานีอนามัยพระราชทาน และศาลประจำหมู่บ้าน
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นางพีรดา เสาร์แก้ว ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชาวบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 60 ปี

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 60 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบหมายให้ นายจิรายุ วิวัฒน์วรวานิช ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรภายนอก เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "หนังสือพิมพ์เดลินิวส์" ครบรอบปีที่ 60 ณ สำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นผู้รับมอบ

ดอยคำ คว้ารางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสาร BrandAge ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

ดอยคำ คว้ารางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสาร BrandAge ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวอัญกรณ์ มีนะกรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้ารับรางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand” โดย “ดอยคำ” ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที 7 ด้วยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ในหมวด “อาหารและเครื่องดื่ม” กลุ่ม “น้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม” โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สำหรับการมอบรางวัล 2024 Thailand’s Most Admired Brand จัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge นิตยสารการตลาดชั้นนำของประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากการสำรวจและวิจัย 2024 Thailand’s Most Admired Brand and Why We Buy ??? เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ที่ดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 25 ปี

สามารถรับชมบรรยากาศการรับรางวัลได้ทาง https://fb.watch/r4Wi4utqlw/

ดอยคำ…ร่วมงาน “THAILAND LUCKY LANDING” และ “สุขทันที..ที่เที่ยวไทย สุขไปกันใหญ่ที่บิ๊กซี”

ดอยคำ…ร่วมงาน “THAILAND LUCKY LANDING” และ “สุขทันที..ที่เที่ยวไทย สุขไปกันใหญ่ที่บิ๊กซี”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และฅนดอยคำ ร่วมงาน 2 แคมเปญใหญ่ “THAILAND LUCKY LANDING” และ “สุขทันที..ที่เที่ยวไทย สุขไปกันใหญ่ที่บิ๊กซี” จัดขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวเมืองรองบนเส้นทางสายศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน 15 จังหวัด ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

โดยภายในงานมี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ “เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย และพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น สนับสนุนและกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยงที่มีคุณค่าและมีความหมาย ให้กับนักท่องเที่ยวจากการแลกรับสิทธิประโยชน์ระหว่างการเดินทาง”

นอกจากนี้ ดอยคำ นำผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายพร้อมจัดโปรโมชันราคาพิเศษเอาใจ นักท่องเที่ยว อาทิ ICEPOP ผลไม้อบแห้ง น้ำผึ้ง ๑๐๐% และน้ำผลไม้หลากหลายรายการ ฯลฯ พร้อมแจก “บิ๊กพอยต์” ลุ้นโปรโมชันสุดคุ้มตลอดทริป ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ดอยคำ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ส่งสุข ส่งรัก” ส่งมอบ “กล่องรักสัมผัสได้” จากแคมเปญ “reBOX” Ep.4

ดอยคำ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ส่งสุข ส่งรัก” ส่งมอบ “กล่องรักสัมผัสได้” จากแคมเปญ “reBOX” Ep.4