ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ว่าฯ กทม แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกรุงเทพมหานคร

ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ว่าฯ กทม แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ--6 พฤษภาคม  -- บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการทำงานอย่างหนักของทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และจิตอาสา

จากสถานการณ์ในขณะนี้ ดอยคำ ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยคุณชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และคุณชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารในการมอบ เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดอยคำเพื่อสุขภาพ อาทิ น้ำมะม่วง 98%, น้ำมัลเบอร์รี่ 50%, เครื่องดื่มสมูทตี มะม่วงผสมเสาวรส, น้ำฟักข้าวและน้ำผลไม้รวม 60% ผสมน้ำผึ้ง “ฮันนีแก็ก” ซึ่งทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์มีวิตามินซีสูง จำนวนทั้งสิ้น 3,240 กล่อง และบ๊วยหวานอบนุ่ม จำนวน 540 ห่อ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 138,840 บาท ให้กับพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง

สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ “ดอยคำ” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพอันดีพร้อมกำลังใจ ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถึงผู้ป่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

ดอยคำ ชี้แจงกรณีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19)

ดอยคำ ชี้แจงกรณีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19)

ตามที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรายงานยืนยันว่า มีพนักงานผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ เขตราชเทวี ซึ่งมิได้มีหน้าที่ติดต่อให้บริการกับลูกค้า หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจำนวน 1 ราย ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) จากบุคคลภายในครอบครัว แบบไม่ปรากฏอาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น บริษัทฯ ได้สอบถามข้อมูล พบว่าพนักงานได้ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่สถาบันบำราศนราดูร และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างทันท่วงที ดังนี้ : ~

สืบประวัติโดยละเอียด ในช่วง 14 วัน ก่อนตรวจพบเชื้อ พบวันที่มีความเสี่ยงต่อพนักงานภายในบริษัทฯ ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) และตรวจสอบพบพนักงานกลุ่มเสี่ยง จำนวน 11 ราย ทุกรายไม่มีอาการป่วยใด ๆ บริษัทฯ จึงแจ้งให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) และติดตามรายงานสุขภาพ ระหว่างการกักตัว 14 วัน
เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ สำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร รวมร้านดอยคำ สาขาราชเทวี ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำสัปดาห์
รายงานให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับทราบ
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) จึงได้ประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
บริษัทฯ ยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสําคัญ และขอยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงขอให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ มีคุณภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) และมาตรฐาน HACCP เป็นต้น และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) ตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

“ดอยคำ” ใส่ใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

“ดอยคำ” ใส่ใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด แต่ก็ไว้วางใจไม่ได้
เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้พร้อมใจกันไปตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุเทพมหานคร ซึ่งเปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม เข้าตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดอยคำ จับมือ สนพ.ดันเต่างอยโมเดล CBG สร้างสุขพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

ดอยคำ จับมือ สนพ.ดันเต่างอยโมเดล CBG สร้างสุขพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

“ดอยคำ” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์” เดินหน้าลดการใช้พลาสติก และเพิ่มการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

“ดอยคำ” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์” เดินหน้าลดการใช้พลาสติก และเพิ่มการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์ สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) ภายใต้ชุดโครงการ SEA circular ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เพื่อลดปัญหามลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทร ที่จัดโดย สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย)

ชวนชิม ผลผลิตแปรรูปจากเกษตรกรไทยในบริบทใหม่

ชวนชิม ผลผลิตแปรรูปจากเกษตรกรไทยในบริบทใหม่

ครั้งแรกของดอยคำ ในความร่วมมือสร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่ม จากผลผลิตคุณภาพแปรรูปของเกษตรกรไทย หรือ “Doikham Fruit Collaboration” Season 1 ซึ่งครั้งนี้ ดอยคำได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารและเครื่องดื่มยอดนิยมทั้ง 5 ร้าน ได้แก่

“พาคามาร่า คอฟฟี่ โรสเตอร์ (Pacamara Coffee Roasters)” ร้านกาแฟ Specialty ระดับท็อปของเมืองไทย
“ชีวิต ชีวา (Cheevit Cheeva)” ร้านขนมหวาน ที่สายหวานต่างการันตีความฟิน
“ฟาร์มแฟคทอรี่ (Farm Factory)” ร้านอาหารสุขภาพขวัญใจคนเมือง
“ซูซานครัวซองต์ (Susan Croissant)” ร้านขนมครัวซองต์โฮมเมดแสนอร่อย
“ขมิ้น (Camin Cuisine & Cafe)” ร้านอาหารใต้ในบรรยากาศสุดเก๋

ดอยคำขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาเดินสายชิมเมนูสุดพิเศษจากกิจกรรมนี้ เพื่อเปิดประสบการณ์แห่งรสชาติที่คุณไม่เคยลิ้มลองร่วมกัน ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564- 18 พฤษภาคม 2564

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 (ส่วนพระองค์)

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 (ส่วนพระองค์)

จังหวัดเชียงใหม่ : 5 มีนาคม 2564 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ถวายการต้อนรับ โดยทรงทอดพระเนตรงานของโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรรวมถึงโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช และช่วงบ่าย เสด็จเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) สถานีอนามัยพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย โรงไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กแห่งแรกของประเทศไทย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

ดอยคำ สนับสนุนความยั่งยืนผ่าน SB’2021 ASIA PACIFIC

ดอยคำ สนับสนุนความยั่งยืนผ่าน SB’2021 ASIA PACIFIC

เพื่อเป็นการสนับสนุนความยั่งยืนในสังคม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนงานประชุม CIRCULAR & LOCAL ECONOMY WORKSHOP, SB’2021 ASIA PACIFIC ภายใต้แนวคิด Regenerative Brands. Better Future เน้นการปรับตัวของธุรกิจเพื่อก้าวสู่มิติใหม่ ที่จะนําพาทุกคนทุกส่วนในสังคม ไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ซึ่งนับเป็นครั้งแรกกับงานประชุมแบบ Hybrid ของชุมชนแบรนด์ยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แปซิฟิค ที่เกิดจากความร่วมมือของ 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อาคาร ทรู ดิจิตอล พาร์ค สุขุมวิท 101
โดยรูปแบบงานเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่า โดยได้รับเกียรติจากผู้นําทางความคิดระดับโลกมากมาย อาทิ KoAnn Vikoren Skrzyniar (Founder/CEO Sustainable Brands Worldwide), Marc Buckley (UN SDG Advocate), Thomas Kolster (Goodvertising) รวมถึง ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์แนวหน้าของประเทศไทย โอกาสนี้ นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในงานนี้ด้วย