ดอยคำ ต่อโปรโมชันรักษ์โลก 1 กล่อง 1 บาท

ดอยคำ ต่อโปรโมชันรักษ์โลก 1 กล่อง 1 บาท
???? รู้ หรือ ยัง ❗❗❗
ดอยคำต่อโปรโมชันรักษ์โลกแล้วนะ
♻️ ดอยคำต่อกิจกรรมชวนเพื่อนร่วมรัก(ษ์) โลก “แกะ ล้าง เก็บ”
นำกล่องน้ำผลไม้ “ดอยคำ” กล่องยูเอชที ซอง ICE POP
ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว นำมาใช้เป็นส่วนลด
1 กล่อง/ซอง มีมูลค่า 1 บาท
โดยสามารถนำมาเป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคำ หรือเครื่องดื่มชงที่ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำทุกสาขา
???? ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
???? โดยดอยคำจะนำกล่องยูเอชทีมาแปรรูปอัพไซคลิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ
???? กระถางต้นไม้ = 86 กล่อง
???? กรวยจราจร = 712 กล่อง
???? เก้าอี้อเนกประสงค์ = 888 กล่อง
???? พาเลท ดอยคำ = 1,550 กล่อง
*** เพื่อนำมาทดแทนการใช้เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ ***