ดอยคำจับมือ SCGC ยกขบวนกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ On Tour” เยือนชาวเอสซีจี บางซื่อ ในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก

ดอยคำจับมือ SCGC ยกขบวนกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ On Tour” เยือนชาวเอสซีจี บางซื่อ ในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก

เนื่องในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ด้านขายและการตลาด นำทีมฅนดอยคำ ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ Head of ESG office พร้อมชาวบางซื่อโมเดล ร่วมจัดกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ On Tour” ครั้งที่ 1 (ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว) ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ (บางซื่อ) เมื่อวันที 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ภายในงาน มีการแบ่งโซนกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะจากกล่องยูเอชที อย่าง “แกะ แล้วไปไหน” ซึ่งอธิบายที่มาวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ขั้นตอนการ แกะ ล้าง เก็บ รวมไปถึงเส้นทางการอัพไซคลิ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พาเลทดอยคำ เก้าอี้อเนกประสงค์ กรวยจราจร นาฬิกา และกระถางต้นไม้รักษ์โลก นอกจากนี้ยังมีต้นแบบตู้รับกลับกล่องยูเอชทีอัตโนมัติ พร้อมระบบจัดการ ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ออกแบบ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ทั้งนี้ยังมีโซนกิจกรรมเล่นเกม ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ Tomato bomb , Lucky Doi และกิจกรรมถ่ายภาพ Photo Booth กับเฟรมสุดน่ารัก 3 ลาย ที่ออกแบบพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น

“เอสซีจี” นอกจากสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดกิจรรมในครั้งนี้แล้ว ยังมีโซนให้ความรู้ “บางซื่อโมเดล” ซึ่งเป็นต้นแบบการจัดการขยะต้นทางแบบ 100% ที่ให้ผู้ใช้บริการแยกขยะชนิดต่างๆ ก่อนทิ้ง เพื่อเตรียมการขนย้ายผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ Wake Up Waste  ซึ่งภายในงานมีการสาธิตวิธีการใช้งาน ด้วยเครื่องบีบอัดที่ติดตั้งบนรถบรรทุกอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ On Tour” ครั้งต่อไป ดอยคำจะจัดขึ้นที่ไหน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่