“ดอยคำ” ศึกษาดูงาน องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (TQC Plus) ณ ทรูดิจิตอลพาร์ค

“ดอยคำ” ศึกษาดูงาน องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (TQC Plus) ณ ทรูดิจิตอลพาร์ค

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและฅนดอยคำ ร่วมใจกันมาศึกษาดูงานภายนอก ซึ่งจัดโดย ฝ่ายโครงการพิเศษ เพื่อให้ฅนดอยคำแลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร จากองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารทรูทาวเวอร์ 2

โอกาสนี้ คุณอรนุช คุณวาสี Chief Quality Assurance Officer / Group Quality Assurance คุณมารยาท เดรเยอร์ Associate Director / Group Quality Assurance และ คุณนพฤทธิ์ ต้องประสิทธิ์ Associate Director / Corporate Planning บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายเส้นทางการบริหารงานเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เป้าหมายการเป็น 1 ในองค์กรไทย ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA ในปี 2570