ดอยคำ ร่วมสัมมนา “Energy Security and Carbon Sequestration” รับฟังประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานระดับโลก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน

ดอยคำ ร่วมสัมมนา “Energy Security and Carbon Sequestration” รับฟังประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานระดับโลก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด องค์กรที่ให้ความสำคัญกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “Energy Security and Carbon Sequestration” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลล่าสุดในระดับประเทศและระดับโลก เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เกิดสมดุลและสร้างความยั่งยืนให้โลก โดยมีตัวแทนฅนดอยคำ นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมด้วย นายปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจในเรื่องพลังงานเข้าร่วมงาน ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ

ภายในงานมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมนำเสนอประเด็นสำคัญระดับโลกและเทคโนโลยีที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อสะท้อนให้สาธารณชนได้เห็นถึงประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ควรตระหนักและมาร่วมมือกันแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป

ดอยคำ พร้อมร่วมขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาด ให้โลกของเราเติบโตยั่งยืน

รับชมภาพบรรยากาศงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ : https://bit.ly/3FxCRQZ