โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งของดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ 2 เม.ย. 2565

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งของดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ 2 เม.ย. 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565

เจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่งบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดทุ่งจำลอง

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดป่าห้า พร้อมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีอนามัยพระราชทาน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมด้วยชาวบ้านในชุมชนตำบลเต่างอย โดยมีผู้นำชุมชน คุณเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย คุณประธาน วิดีสา กำนันตำบลเต่างอย มาร่วมกิจกรรม