“ดอยคำ” ร่วมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 50 องค์กร ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก EPR

“ดอยคำ” ร่วมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 50 องค์กร ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก EPR

วานนี้ (16 ธันวาคม พ.ศ.2564) นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้าร่วมงานเพื่อประกาศการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ด้วยหลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) หรือหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ในรูปแบบออนไลน์

ตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) โดยมี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ดอยคำ นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกับ 50 องค์กร ภาครัฐ เอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้รวบรวม โรงงานรีไซเคิล

โครงการนี้เป็นการศึกษาแนวทางการนำหลักการ EPR มาใช้ในบริบทของประเทศไทยเพื่อจัดการบรรจุภัณฑ์หลังจากใช้แล้วให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้ชื่อ “PackBack Project…เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน” เพื่อยกระดับคุณภาพให้กับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลในโรงงานให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น และป้องกันไม่ให้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลายไปเป็นขยะหรือหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะทดลองใช้เครื่องมือ EPR ในการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วประเภทต่างๆ ทั้ง แก้ว กระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม และพลาสติก

“ดอยคำ” พร้อมร่วมขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน