“ฅนดอยคำ” รงล. ทั้ง 3 แห่ง ถวายเพล-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล “สมเด็จพระพันปีหลวง”

“ฅนดอยคำ” รงล. ทั้ง 3 แห่ง ถวายเพล-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล “สมเด็จพระพันปีหลวง”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า “รักเอยรักแม่ ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้ เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน”

โอกาสนี้ “ฅนดอยคำ” ประจำโรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมร่วมมือร่วมใจกัน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาลำห้วยข้างโรงงานหลวงฯ และปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (ฝาง) จังหวัดเชียงราย ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดป่าห้า

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดนางอย