ฅนดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร จับมือ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ฅนดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร จับมือ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
(วานนี้) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 ฅนดอยคำ ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ณ วัดนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำคณะทำงาน ร่วมทำความสะอาดลานวัด ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ให้สะอาดสวยงาม