ดอยคำ สนับสนุนความยั่งยืนผ่าน SB’2021 ASIA PACIFIC

ดอยคำ สนับสนุนความยั่งยืนผ่าน SB’2021 ASIA PACIFIC
เพื่อเป็นการสนับสนุนความยั่งยืนในสังคม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนงานประชุม CIRCULAR & LOCAL ECONOMY WORKSHOP, SB’2021 ASIA PACIFIC ภายใต้แนวคิด Regenerative Brands. Better Future เน้นการปรับตัวของธุรกิจเพื่อก้าวสู่มิติใหม่ ที่จะนําพาทุกคนทุกส่วนในสังคม ไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ซึ่งนับเป็นครั้งแรกกับงานประชุมแบบ Hybrid ของชุมชนแบรนด์ยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แปซิฟิค ที่เกิดจากความร่วมมือของ 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อาคาร ทรู ดิจิตอล พาร์ค สุขุมวิท 101

 

โดยรูปแบบงานเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่า โดยได้รับเกียรติจากผู้นําทางความคิดระดับโลกมากมาย อาทิ KoAnn Vikoren Skrzyniar (Founder/CEO Sustainable Brands Worldwide), Marc Buckley (UN SDG Advocate), Thomas Kolster (Goodvertising) รวมถึง ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์แนวหน้าของประเทศไทย โอกาสนี้ นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในงานนี้ด้วย