“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9

“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ก่อตั้ง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563

เจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ ประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ด้วย

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร