โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมสนับสนุน งานประเพณีไหลเรือไฟ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมสนับสนุน งานประเพณีไหลเรือไฟ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑ และ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดยนางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ดอยคำ ร่วมทำบุญตักบาตร บวงสรวงวางศิลาฤกษ์สะพานสาพญาเต่างอย ณ สะพานบุญพญาเต่างอย
อีกทั้งยังร่วมเปิดงานประเพณีเรือไหลไฟ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา โดยดอยคำได้ตั้งจุดบริการน้ำผลไม้และผลไม้อบแห้ง “ดอยคำ” ให้กับผู้เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแห่เรือไฟบก ซึ่งทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หญ้าคา ใบลาน และใบตอง เป็นต้น และการแสดงรำฟ้อนชนเผ่า รวมถึงการแสดงของศิลปินมากมาย อาทิ นักร้องสาวเสียงพิณ จินตรา พูนลาภ ฯลฯ โดยงานครั้งนี้ได้มีมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยการคัดกรองนักท่องเที่ยงอย่างเคร่งคัด