ข่าวประชาสัมพันธ์

“ดอยคำ” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์” เดินหน้าลดการใช้พลาสติก และเพิ่มการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

“ดอยคำ” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์” เดินหน้าลดการใช้พลาสติก และเพิ่มการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์ สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) ภายใต้ชุดโครงการ SEA circular ของ ...
ชวนชิม ผลผลิตแปรรูปจากเกษตรกรไทยในบริบทใหม่

ชวนชิม ผลผลิตแปรรูปจากเกษตรกรไทยในบริบทใหม่

ครั้งแรกของดอยคำ ในความร่วมมือสร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่ม จากผลผลิตคุณภาพแปรรูปของเกษตรกรไทย หรือ “Doikham Fruit Collaboration” Season 1 ซึ่งครั้งนี้ ดอยคำได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารและเครื่องดื่มยอดนิยมทั้ง 5 ร้าน ได้แก่ “พาคามาร่า คอฟฟี่ โร ...
พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 (ส่วนพระองค์)

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 (ส่วนพระองค์)

จังหวัดเชียงใหม่ : 5 มีนาคม 2564 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักง ...
ดอยคำ สนับสนุนความยั่งยืนผ่าน SB’2021 ASIA PACIFIC

ดอยคำ สนับสนุนความยั่งยืนผ่าน SB’2021 ASIA PACIFIC

เพื่อเป็นการสนับสนุนความยั่งยืนในสังคม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนงานประชุม CIRCULAR & LOCAL ECONOMY WORKSHOP, SB’2021 ASIA PACIFIC ภายใต้แนวคิด Regenerative Brands. Better Future เน้นการปรับตัวของธุรกิจเพื่อก้าวสู่มิติใหม่ ที่จะนําพาทุ ...
ดอยคำจับมือกระทรวงอุดมศึกษาฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล  ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

ดอยคำจับมือกระทรวงอุดมศึกษาฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร : 24 กุมภาพันธ์ 2564 - บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดสกลนคร (AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ ...
ดอยคำ ร่วมโครงการ “บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ” กับสภากาชาดไทย

ดอยคำ ร่วมโครงการ “บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ” กับสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืช ตราดอยคำ ที่อุดมไปด้วยสารกาบา (GABA) ช ...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย