สูตรเมนูพิเศษเฉพาะ “ฅนดอยคำ” ในงาน “Fruit Truck Pay Day”

สูตรเมนูพิเศษเฉพาะ “ฅนดอยคำ” ในงาน “Fruit Truck Pay Day”