DOI KHAM’S RECIPE 07

DOI KHAM’S RECIPE 07

Ingredients

Doi Kham 99% Tomato   Juice 240 Milliliters

Doi Kham 50% Mulberry Juice 240 Milliliters

ส่วนผสม

น้ำมะเขือเทศ ๙๙%  ๒๔๐ มิลลิลิตร

น้ำมัลเบอร์รี ๕๐%    ๒๔๐ มิลลิลิตร

Ingredients

Doi Kham 99 % Tomato Juice with Mixed Vegetable Juice (Virgin Mary)  320 Milliliters

Doi Kham 60% Gac fruit and Mixed Fruit Juice with Honey (Honey Gec)  120 Milliliters

Doi Kham Honey and Lime Squash       40 Milliliters

ส่วนผสม

น้ำมะเขือเทศผสมน้ำผักรวม ๙๙% สูตรเผ็ดร้อน          ๓๒๐ มิลลิลิตร

น้ำฟักข้าวและน้ำผลไม้รวม ๖๐% ผสมน้ำผึ้ง ฮันนีแก็ก  ๑๒๐ มิลลิลิตร

น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งเข้มข้น                                         ๔๐ มิลลิลิตร